Lựa chọn Nhà cung cấp văn phòng phẩm nào?

Mỗi doanh nghiệp ra đời đều phải hình thành lên bộ phận văn phòng, muốn bộ máy hoạt động cần có các công cụ dụng vụ phục vụ cho quá trình hoạt động…những sản phẩm đó gọi chung là văn phòng phẩm. Tuy nhiên, để tìm mua những mặt hàng đó ở đâu, mua nhà cung cấp nào, phương thức mua như thế nào…là một lựa chọn kinh tế, khoa học và chuyên nghiệp của mỗi DN…Mục tiêu mua văn phòng phẩm cần những tiêu chí gì? Sau đây chung tôi xin liêt kế mục tiêu mua sắm văn phòng phẩm…