Vật tư kho quỹ

Hiển thị kết quả duy nhất

Túi Nilong: PE, PP, OPP

Bao vải đựng tiền

Dây buộc/bó tiền

Chỉ buộc tiền

Dây buộc/bó tiền

Giấy bó tiền bằng tay