Niêm phong, chì kẹp, hòm tôn...

Hiển thị một kết quả duy nhất

Dây buộc/bó tiền

Giấy bó tiền bằng tay